جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

شماره 50089 / ت 468 ه - 12 / 10 / 1371
وزارت بازرگانی – وزرات کشاورزی

هیات وزیران در جلسه مورخ 6 / 10 / 1371 به استناد ماده ( 47 ) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1366 – تصویب نمود :
واردات میوه های گرمسیری در مقابل صادرات مرکبات با تایید وزارت کشاورزی مجاز است .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13946
تاریخ تصویب :
1371/10/06
تاریخ ابلاغ :
1371/10/28
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :