جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

شماره 51511 /ت 499 ه - 4 / 11 / 1371
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

هیات وزیران در جلسه مورخ 27/ 10 / 1371 تصویب نمود:
ماده (1) تصویبنامه شماره 24676 /ت 342 ه مورخ 21/ 8 / 1371 به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 1- مدت خدمت پیراپزشکان و ماماها که از زمان لازم الاجراء شدن این آیین نامه فارغ التحصیل می شوند ،در مقطع کاردانی دو سال ، و در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سه سال در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است .
م
عاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13962
تاریخ تصویب :
1371/10/27
تاریخ ابلاغ :
1371/11/19
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :