جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

شماره 29464/ت 22360ه 26/6/1280

هیات وزیران در جلسه مورخ 14/6/1380 بنا به پیشنهاد شماره 11/91509 مورخ 9/1/1380 وزارت کشور و به استنادماده (4) قانون گذرنامه - مصوب 1351 - تصویب نمود:
فرودگاه شهرکرد به عنوان مرز هوایی شناخته می شود و ورود به کشور و خروج از آن با گذرنامه معتبر مجاز است 0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16482
تاریخ تصویب :
1380/06/14
تاریخ ابلاغ :
1380/07/07
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :