جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

تاریخ : 8/12/1378 شماره دادنامه : 398-399
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 30 لایحه قانونی استخدام کشوری تعیین شرایط احراز لازم جهت تصدی پستهای ثابت سازمانی وارتقاء گروه مربوط از حیث میزان تحصیلات و سوابق تجربی به عهده شورای سازمان اموراداری و استخدامی کشور محول شده و شورای مزبور بشرح مذکور طرح طبقه بندی مشاغل وزارتخانه ها و سازمانهای مشمول قانون مزبور شرایط فوق الذکر را مشخص و معین کرده است و تغییر طبقات شغلی کارمندان رسمی جزء با احراز شرایط مذکور جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1647 مورخ 28/9/1377 شعبه شانزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد0 این رای وفق مفاد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیون و سایر مارجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/77/471-470 17/3/1379
تاریخ : 8/12/1378 شماره دادنامه : 398-399
کلاسه پرونده : 77/470-77/471
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم مریم پورکرم ، آقای مهدی نیکوسپهر
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6و16 دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1025 موضوع شکایت خانم ناهید رضائی به طرفیت 1- گمرک ایران 2- سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته تعیین وتطبیق طبقات شغلی بشرح دادنامه شماره 1049 مورخ 6/8/1377 چنین رای صادر نموده است نظر به اینکه اداره کل طبقه بندی مشاغل سازمان اموراداری واستخدامی کشور بشرح نامه 2043/21 مورخ 5/5/1356 که به عنوان وزارت امور اقتصادی ودارائی به اداره کل کارگزینی مرقوم گردیده است موافقت نموده اند که فارغ التحصیلان دوره دو ساله آموزشگاه عالی وزارت امور اقتصادی ودارائی پس از انجام حداقل هشت سال خدمت در رشته مربوطه نظیر دارندگان مدرک لیسانس از طبقات شغلی برخوردار شوند و با التفات به اینکه به حکایت مدارک پیوستی دادخواست مبنی بر گذرانیدن دوره های دو ساله عالی امور مالی اقتصادی توسط شاکی که در حال حاضر نیز در وزارت امور اقتصادی ودارائی شاغل بوده و بیش از هشت سال از تاریخ فارغ التحصیلی و اشتغال وی می گذرد و نظر به اینکه اداره کل دفتر تشکیلات و آموزش و بودجه واداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز به موجب مشروحه های 1399/21 مورخ 9/3/72 و7/13/76 مورخ 8/4/1369 دوره دوساله عالی امور اقتصادی را با توجه به تعداد واحدهای درسی وسایر شرایط همطراز دوره دو ساله آموزشگاه عالی سابق وزارت دارائی دانسته اند و با توجه به اینکه سازمانهای طرف شکایت طی لوایح متعدد دفاع موثری به عمل نیاورده اند0 بنابه مراتب مذکور استحقاق شاکی به تعیین و تطبیق طبقه شغلی وی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس (کارشناس ) محرزبوده و حکم به وورد شکایت شاکی نامبرده و الزام سازمانهای طرف شکایت به تطبیق وضعیت استخدامی شاکی یا دارندگان لیسانس (کارشناس ) و اصلاح احکام صادره پس از انقضاء هشت سال از پایان دوره دو ساله مذکور صادر می گردد0
ب : شعبه شانزدهم دیوا در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1345 موضوع شکایت آقای مهدی نیکوسپهر به طرفیت گمرک ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته تشخیص وتعیین طبقات شغلی دارندگان دانشنامه لیسانس به شرح دادنامه شماره 1647مورخ 28/9/77 چنین رای صادر نموده است نظر به اینکه آراء مورد استناد شاکی درباره آن عده از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارائی صادر گردیده است که علاوه بر طی دوره 2ساله عالی امور مالی و اقتصادی پس از طی دوره مذکور به مدت هشت سال از کارهای مالیاتی انجام وظیفه کرده باشند و شاکی که کارمند گمرک ایران می باشد چنین مدرکی را ارائه ننموده است علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
399
تاریخ تصویب :
1378/12/08
تاریخ ابلاغ :
1379/05/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :