جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 29460/ت 25194ه 26/6/1380

هیات وزیرات در جلسه مورخ 21/6/1380 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناداصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آقای احمد خرم - وزیر راه وترابری - به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای اجرای طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره ) در امور زیر تعیین می شود:
1- شرایط عمومی قرارداد، تشخیص صلاحیت ، ارجاع کار، مبالغ فهرست بهاء و داوری موضوع اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2- پیش پرداخت و تضمین وتنخواه گردان.
3- فروش و واگذاری اموال و اماکن طرح مذکور.
4- خرید کالا و خدمات از خارج کشور در حد ضرورت.
5- جلسه سرمایه گذاری و همچنین اختیارات موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه وترابری از طریق مشارکت ، ( به جزتبصره (2) ماده واحده قانون یاد شده )
6- مصرف درآمد حاصل از خدمات فرودگاهی و پروازی.
7- امور مربوط به حل فوری مشکلات اجرایی طرح.
تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی موارد فوق که با رعایت قواین و مقررات مربوط اتخاذ خواهدشد، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده ولازم الاتباع می باشد و با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16482
تاریخ تصویب :
1380/06/21
تاریخ ابلاغ :
1380/07/07
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :