×

تصویبنامه در مورد برقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران بادولت لتونی

تصویبنامه در مورد برقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران بادولت لتونی

تصویبنامه-در-مورد-برقراری-روابط-سیاسی-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-بادولت-لتونی شماره 53685/ت 523ه - 8/12/1371
وزارت امور خارجه

هیات وزیران در جلسه مورخ 2/12/1371 بنابه پیشنهادشماره 12598/901/711 مورخ 20/11/1371 وزارت امور خارجه ،به استناد تبصره بند(1)ماده (2) قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 1364تصویب نمود :
وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراری روابط سیاسی رولت جمهوری اسلامی ایران با دولت لتونی ،از طریق نمایندگی اکردیته اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 13987

تاریخ تصویب : 1371/12/02

تاریخ ابلاغ : 1371/12/19

دستگاه اجرایی : وزارت امور خارجه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.