جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 7518/ت 16117هـ - 11/7/1375
وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/6/1375 بنا به پیشنهاد کمیته موضوع ردیف (1) بند (و) تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1373 ـ (موضوع نامه شماره 100/7461 مورخ 13/10/1374 وزارت نیرو ) و به استناد ردیفهای (1) و (5) بند یاد شده ، آئین نامه اجرائی ردیف (5) بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ شورای پول و اعتبار ، سهم مناسبی از سقف تسهیلات بانکی را به تسهیلات موضوع این آئین نامه اختصاص می دهد .
ماده 2 ـ به منظور تشویق مؤسسات به اصلاح ساختار مصرف انرژی خود ، نرخ کارمزد بانکی تسهیلات موضوع این آئین نامه ترجیحی بوده و از تخفیفی برابر پنجاه درصد (50% ) سود تسهیلات وامهای پرداختی به بخش صنعت برخوردار می باشد .
ماده 3 ـ اعتبار لازم جهت جبران مابه التفاوت سود ترجیحی نسبت به سود تسهیلات بخش صنعت ، همه ساله در لایحه بودجه پیش بینی و منظور خواهد شد .
ماده 4 ـ تسهیلات تعیین شده در این آئین نامه به صنایع و مؤسساتی تعلق خواهد گرفت که بتوانند با اصلاح ساختار مصرف انرژی خود و یا از طریق کاهش مصرف انرژی ایجاد نمایند .
ماده 5 ـ مؤسسات یا واحدهای صنعتی متفاوتی این تسهیلات موظفند با ارایه طرح کامل در هر یک از زمینه های ذکر شده در ماده (4) این آئین نامه به وزارتخانه های نیرو و نفت ـ حسب مورد ـ ودریافت تاییدیه ، اقدام به اجرای طرح نمایند .
ماده 6 ـ نظارت بر چگونگی هزینه کردن تسهیلات بانکی ارایه شده در طرحهای تاییده شده موضوع ماده (5) این آیین نانمه ، به عهده بانک عامل خواهد بود .
ماده 7 ـ مؤسساتی که از تسهیلات موضوع این آئین نامه استفاده می نمایند ، موظف هستند پس از اتمام اجرای طرح ، نتایج حاصل شده را طی گزارشی به وزارتخانه تایید کننده طرح ( وزارت نیرو یا نفت ) ارسال نمایند .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15037
تاریخ تصویب :
1375/06/28
تاریخ ابلاغ :
1375/07/24
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :