جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 322 ـ ق - 6/8/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 82308/15147 مورخ 24/11/1374 دولت در خصوص موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/7/1375 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد
ضمنا با توجه به اصل هفتادو سوم قانون اساسی که شرح و تفسیر قواننی عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است لذا خواهشمند است نسبت به اصلاح واژه تفسیر مذکور در ماده 14 موافقتنامه اقدام مقتضی مبذول نمایند .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 8531 - 10/8/1375
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/7/1375 به تایید شورا ینگهبان رسیده و طی نامه شماره 322 ـ ق مورخ 6/8/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان مشتمل بر یک مقدمه بر یک مقدمه و (16) ماده بشرح تصویب و اجازه مبادله اسناد ان داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و اموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان
دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند به منظور تحکیم مبانی دوستی ، گسترش مناسبات فیمابین و توسعه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی تصمیم به انعقاد این موافقت نامه بشرح زیر گرفتند :
ماده 1 ـ طرفهای متعاهد کوشش خواهند کرد با استفاده از تمامی طرق ممکن روابط فرهنگی بین دو کشور را براساس حقوق متقابل و احترام به قوانین و مقررات داخلی طرف متقابل گسترش داده ومردم کشور خویش را با فرهنگ و تمدن طرف دیگر آشنا سازند.
ماده 2 ـ طرفهای متعاهد همکاری در زمینه های فرهنگی ، علمی ،فنی ، آموزشی ، هنری و سایر امور مربوط را تشویق و تسهیل نموده و بدین منظور اقدامات زیر را معمول خواهند داشت :
الف ـ مبادله کتب ، نشریات ، عکس ، اسلاید ، نوار ، فیلم و میکرو فیلم و کارشناس در زمینه های اموزشی ، تاریخی ، فرهنگی ، هنری ، باشتان شناسی ، جهانگردی و هنرهای سنتی .
ب ـ مبادله گروه های فرهنگی ، هنری و علمی در زمینه های مورد علاقه :
پ ـ برگزاری هفته های فرهنگی و فیلم ، جلسات سخنرانی و شبهای شعر و اجرای موسیقی و هنرهای نمایشی و تشویق همکاری بین انجمنها و مراکز مربوط در هر دو کشور :
ت ـ تشکیل نمایشگاههای مختلف از جمله کتاب و آثار هنرهای تجسمی ، صنایع دستی ، سنتی و علمی و شرکت در نمایشگاهها و جشنواره های ملی و بین المللی در کشور مقابل.
ث ـ همکاری بین کتابخانه های ملی و مراکز اسناد و مدارک دو کشور.
ج ـ گنجاندن مطالب و اطلاعات مفید و صحیح از تاریخ ، فرهنگ و جغرافیای کشور طرف متقابل در کتابهای درسی خود .
چ ـ همکاری در زمینه امور چاپ و انتشارات به ویژه ترجمه متون تاریخی مشترک ، آثار نویسندگان و شعرای دو کشور و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه و
ح ـ همکاری بین فیلمخانه های ملی دو کشور و تبادل فیلمهای سینمایی و سایر آثار تصویری .
ماده 3 ـ طرفهای متعاهد همکاری بین دانشگاهها، مؤسسات علمی ، آموزشی و پژوهشی و مراکز فرهنگی ، هنری موجود در دو کشور را در محدوه قوانین و مقررات داخلی خود تشویق خواهند کرد .
طرفهای متعاهد مبادله استادان ، محققات ، علما ، دانشمندان ، معلمان و کارشناسی آموزشی و هنرمندان را تشویق و تسهیلات لازم را جهت مسافرت آنان فراهم خواهند کرد .
ماده 5 ـ طرفهای متعاهد یکدیگر را تشکیل اجلاسها ، سمینارها ، کنفرانسها ، سمپوزیوم ها ، گردهمایی ها ، مسابقات ، جشنواره های علمی ، اموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و هنرهای ملی و بین المللی که در کشورشان برگزار میگردد آگاه و ضمن دعوت از طرف مقابل تسهیلات لازم را جهت شرکت نمایندگان مربوط فراهم خواهند ساخت .
ماده 6 ـ طرفهای متعاهد همکاری بین سازمانهای ورزشی یکدیگر را تشئیق نموده و ضمن فراهم نمودن موجبات شرکت متقابل در مسابقات و سمینارهای بین المللی ورزشی در هر یک از دو کشور نسبت به تبادل اخرین یافته های علمی و ورزشی مبادرت خواهند نمود .
ماده 7 ـ طرفهای متعاهد در حدود امکانات خود بورسهای آموزشی علمی و هنری در رشته های مورد علاقه در اختیار طرف دیگر قرار خواهند داد .
ماده 8 ـ طرفهای متعاهد ضمن رعایت شوونات ملی و مذهبی کشور مقابل در مطبوعات خویش ، همکاری بین سازمانها و مؤسسات رادیویی و تلویزیونی ، سینمایی ، مطبوعاتی و خبر گزاری یکدیگر را تشویق و تسهیلات لازم را به منظور مبادله اطلاعات و تجربیات و اعزام کارشناس معمول خواهند داشت و نسبت به افتتاح دفاتر نمایندگی در کشور دیگر اقدامات مقتضی را بعمل خواهند آورد .
ماده 9 ـ طرفهای متعاهد با تاسیس مراکز و انجمن های فرهنگی در کشورهای یکدیگر موافقت نموده و تسهیلات لازم را بدین منظور فراهم خواهند آورد .
ماده 10 ـ طرفهای متعاهد به منظور انجام کلیه امور مربوط به همکاریهای فرهنگی بین دوکشور نمایندگان فرهنگی خود را به کشور طرف مقابل اعزام خواهند نمود .
ماده 11 ـ طرفهای متعاهد شرایط و ضوابط لازم جهت ارزشیابی گواهینامه های تحصیلی و علمی مدارس و آموزشگاهها و دانشگااهای یکدیگر را مورد بررسی قرار خواهند داد .
ماده 12 ـ طرفهای متعهاد گشترش و ترویج زبان و ادبیات یکدیگر را تشویق و تسهیلات لازم را بدین منظور فراهم خواهند ساخت .
ماده 13 ـ طرفهای متعاهد جهانگردی بین دو کشور را که به وسیله موثری برای ارتقای تفاهم بین دو ملت است تشویق و تسهیل خواهند نمود .
ماده 14 ـ به منظور بررسی اقدامات مربوط که برای اجرای این موافقتنامه ضروری است ، تنظیم برنامه مبادلات مربوط و مطالعه راههای توسعه همکاری و نیز به منظور حل و فصل کلیه مسایلی که ممکن است در رابطه با اجرا ، تفسیر و یا سایر موضوعات این موافقتنامه حادث شود ، کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل می شود . تصمیمات کمیته یاد شده لازم الاجرا است .
حجلسات کمیته هر دو سال یکبار به طور متناوب در دو کشور تشکیل می شود . در صورت لزوم به تقاضای هر یک از طرفها نسبت به تشکیل جلسات فوق العاده اقدام خواهد شد .
ماده 15 ـ طرفهای متعاهد ، این موافقتنامه را برابر قوانین خود به تصویب می رسانند و این موافقتنامه از تاریخ اخرین اعلامیه رسمی دو طرف مبنی بر تصویب ان لازم الاجرا می گردد .
ماده 16 ـ این موافقتنامه پس از لازم الاجرا شدن برای مدت پنج سال معتبر می باشد ودر پایان این مدت خود به خود برای دوره های پنج ساله دیگر تمدید خواهد شد ، مگر اینکه یکی از طرفها شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور به طور کتبی تمایل خود را جهت تجدید نظر در مفاد و یا فسخ آن اعلام نماید .
این موافقتنامه در تاریخ اول اردیبهشت ماه سال یکهزارو سیصدو هفتادوچهار هجری شمسی برابر با بیست و یکم آوریل سال یکهزارو نهصدو نود و پنج میلادی در شهر تفلیس در دو نسخه به زبانهای فارسی ، گرجی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود .
در صورت بروز هر گونه اختلاف در مورد تفسیر این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری گرجستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شاملا مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/7/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15061
تاریخ تصویب :
1375/07/15
تاریخ ابلاغ :
1375/08/22
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :