جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 6924/ق - 27/8/1375
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/4/1375 مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در اجرای یکصدو دوازدهم قانون اساسی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و تبصره های (2) و (3) بند (2) آن با اصلاحاتی به تصویب رسیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 103407 - 30/8/1375
نهاد ریاست جمهوری اسلامی
قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ بیست و چهارم تیر ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای محترم نگهبان ، در اجرای اصل یکصدو دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه مورخ بیست و دوم آبان یکهزارو سیصدو هفتادود پنج مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب رسیده و طی نامه شماره 6924/ق مورخ 27/8/1375 واصل شده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 در موارد زیر اصلاح می شود :
1 ـ در ماده (10) عبارت ساکن حذف می شود .
2 ـ سه تبصره به شرح زیر به ماده (18) الحاق می شود :
تبصره 1 ـ نظام ارزی مناطق آزاد و برابری ریال ایران با اسعار مختلف با رعایت ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز توسط هیات وزیران تعیین می شود .
تبصره 2 ـ تاسیس بانک ایرانی با حداقل 51% سهام دولتی و افتتاح شعب بانک خارجی و تاسیس مؤسسات اعتباری غیر بانکی اعم از ایرانی یا خارجی و نیز افتتاح شعب آنها در مناطق آزاد و تصویب اساسنامه آنها با پیشنهاد سازمان ، تائید بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران انجام خواهد شد .
تبصره 3 ـ شعب بانکهای خارجی مستقر در مناطق آزاد و آن گروه از بانکهای ایرانی مناطق آزاد که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت برون مرزی دارند ، می توانند طبق ضوابط مصوب هیات وزیران و با رعیات مقررات بانکداری اسلامی به فعالیت بانکداری برون مرزی اقدام نمایند .
3 ـ متن زیر به عنوان ماده (27) به قانون الحاق می شود :
ماده 27 ـ به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد ، برحسب مورد یا تائید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد :
الف ـ دستگاههای اجرائی ( وابسته به قوه مجریه ) اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند .
ب ـ مدیران ، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان وبا حکم بالاترین مقام دستگاه اجرائی منصوب می شوند .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده مصوب مورخ 24/4/1375 مجلس شورای اسلامی که تبصره های (2) و (3) بند (2) آن مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یکصدو دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و تبصره های (2) و (3) بند (2) ان با اصلاحاتی به تصویب رسیده است و
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15078
تاریخ تصویب :
1375/08/22
تاریخ ابلاغ :
1375/09/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :