جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


شماره 436 ـ ق - 6/9/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الزام دولت به تامین اعتبار لازم جهت اجرای بند الف تبصره 13 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/8/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 104408 - 8/9/1375
سازمان برنامه وبودجه
قانون افزایش مستمری والدین شهداء که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/8/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی برنامه مشاره 436 ـ ق مورخ 6/9/1375 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ ـ دولت موظف است از محل ردیف 27 جدول موضوع بند ج ماده واحده بودجه سال 1375 کل کشور مستمری والدین یک شهید تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی را از تاریخ 1/7/1375 معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت نماید .
تبصره ـ ضوابط جاری پرداخت مستمری به والدین دو نفر یا چند شهید توسط بنیاد فوق الذکر به قوت خود باقی خواهد بود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصر در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30 /8/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15085
تاریخ تصویب :
1375/08/20
تاریخ ابلاغ :
1375/09/22
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :