جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره 461 ـ ق - 12/9/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 82647/14863 مورخ 9/12/1374 دولت در خصوص موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/8/1375 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 105280 - 16/9/1375
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 461 + ق مورخ 12/9/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاریهای فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تضویب و اجازه مبادله آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان که از این پس طرفین متعاهد می شوند ، به منظور تحکیم مبانی دوستی بین دولت و نیز گسترش مناسبات فیمابین در زمینه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی تصمیم به انعقاد این موافقتنامه به شرح زیر گرفتند :
1ـطرفین متعاهد گسترشو تحکیم رابط فرهنگی خود را در کلیه جهات بر اساس حقوق متقابل و احترام به قوانین و مقررات داخلی یکدیگر تشویق نموده و مردم کشور خویش را با فرهنگ و تمدن طرف دیگر آشنا خواهند ساخت .
ماده 2 ـ طرفین متعاهد همکاری مشترک در زمینه های ، فرهنگی ، علمی ، فنی ، اموزشی ، هنری و سایر امور مربوط را تشویق نموده و تسهیلات لازم را جهت انجام اقدامات زیر را فراهم خواهند ساخت:
الف ـ مبادله کتب ، نشریات ، عکس ، اسلاید ، نوار ، فیلم و میکرو فیلم و کارشناس در زمینه های آموزشی ، تاریخی ، فرهنگی ، هنری ، باستان شناسی ،جهانگردی ، ورزشی و مبارزه با بیسوادی .
ب ـ مبادله هنرمندان وگروههای هنری در زمینه های مورد توافق طرفین .
ج ـ برگزاری هفته های فرهنگی و فیلم و نیز کجالس سخنرانی و شبهای شعر.
د ـ تشکیل نمایشگاههای مختلف از جمله کتاب و آثار هنرهای تجسمی و سنتی ، صنایع دستی و علمی و شرکت در نمایشگاهها.
هـ گنجاندن وطالب و اطلاعات مفید و صحیح از تاریخ ، فرهنگ و جغرافیای کشور طرف متقابل در کتابهای درسی خود .
و ـ همکاری در زمینه های میراث فرهنگی و تاریخی از طریق سازمانهای ذیربط دو کشور.
ماده 3 ـ طرفین متعاهد همکاری بین دانشگاهها ، مؤسسات علمی ، تحقیقاتی ، آموزشی ، آموزش فنی و حرفه ای ، آزمایشگاههای علمی ، موزه ها ، کتابخانه های ملی ، مراکز اسناد و سایر مراکز فرهنگی ، هنری ، علمی و فنی دو کشور را تشویق و بدین منظور تسهیلات لازم را فراهم خواهند ساخت .
ماده 4 ـ طرفین متعاهد اعطای بورسهای تحصیلی ، تحقیقاتی و کارآموزی در رشته های مورد علاقه را در حدود امکانات خود به اتباع یکدیگر مورد تشویق قرار خواهند داد .
ماده 5 ـ طرفین متعاهد مبادله استادان ، محققین ، علما ، دانشمندان ، هنرمندان ، معلمان و کارشناسان در زمینه های آموزشی و هنری را تشویق و تسهیلات لازم را جهت مسافرت آنان فراهم خواهند ساخت .
ماده 6 ـ طرفین متعاهد یکدیگر را از تشکیل اجلاسها ، سمینارها ، کنفرانسها ، سمپوزیومها، گردهماییها، مسابقات و جشنواره های علمی ، اموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی ملی و بین المللی که در کشورشان برگزار می شود آگاه و ضمن دعوت از نمایندگان طرف متقابل تسهیلات لازم را جهت شرکت آنها فراهم خواهند ساخت .
ماده 7 ـ طرفین متعاهد با مبادله اطلاعات و اسناد آموزشی نسبت به ارزشیابی مدارک تحصیلی یکدیگر براساس قوانین و مقررات داخلی خویش اقدام خواهند کرد .
ماده 8 ـ طرفین متعاهد گسترش و ترویج زبان و ادبیات یکدیگر را تشویق و تسهیلات لازم را بدین منظور فراهم خواهند ساخت .
ماده 9 ـ طرفین متعاهد برای آشناسازی مردم کشورهای خود با فرهنگها و ارزشهای ملی یکدیگر در سطح گسترده در حدود قوانین و مقررات جاری خود ، تاسیس انجمنها و مراکز فرهنگی و آموزشی طرف مقابل را در سرزمین خود مورد تشویق قرار خواهند داد .
ماده 10 ـ طرفین متعاهد همکاری بین سازمانهای ورزشی دو کشور را تشویق و ضمن تبادل آخرین اطلاعات و تجربیات علمی و ورزشی موجبات شرکت متقابل دو کشور را در مسابقات و سمینارهای بین المللی ورزشی فراهم خواهند ساخت .
ماده 11 ـ طرفین متعاهد همکاریهای فنی و حرفه ای بین خبرگزاریهای رسمی دو کشور را مورد تشویق قرار داده و اقدامات لازم را برای گشایش دفتر نمایندگی هر یک از طرفین در پایتخت طرف متعاهد مقابل و تبادل هیاتهای خبرگنگاران و متخصصین فنی بین طرفین ، اتخاذ خواهند کرد .
ماده 12 ـ طرفین متعاهد ضمن تبادل استاد و دانشجو در زمینه سینما و همکاری در امور فیلمخانه ای و شرکت در جشنواره های سینمایی که در هر یک از دو کشور برگزار می شود ، تسهیلات لازم را نیز جهت عرضه تجاری و نمایش فیلمهای سینمایی یکدیگر فراهم خواهند ساخت .
ماده 13 ـ طرفین متعاهد همکاری بین سازمانهای رادیو تلویزیونی دو کشور را مورد حمایت قرار داده و انعقاد قراردادهای دو جانبه بین سازمانهای مربوط به دو کشور را تشویق خواهند کرد .
ماده 14 ـ طرفین متعاهد همکاری بین مؤسسات مطبوعاتی و انتشاراتی دو کشور را تسهیل و تبادل متخصص امور چاپی و نیز ترجمه و چاپ آثار ادبی ، فرهنگی و تاریخی مشترک را مورد تشویق قرار خواهند داد .
ماده 15 ـ طرفین متعاهد ضمن مبادله اطلاعات ، تجربیات و برگزاری نمایشگاههای جهانگردی ، اشاعه و توسعه جهانگردی و تورهای سیاحتی و زیارتی را تشویق و بدین منظور تسهیلات لازم را برای تشکیل جلسات مشترک بین سازمانهای ذیربط فراهم خواهند ساخت .
ماده 16 ـ طرفین متعاهد در زمینه استرداد اموال ، اشیای فرهنگی ، تاریخی ، هنری و ملی و اموالی که به صورت غیر قانونی از هر یک از دو کشور خارج شده به کشور اصلی ، همکاری خواهند نمود .
ماده 17 ـ به منظور بررسی اقدامات لازم و مناسب برای اجرای این موافقتنامه ، تنظیم برنامه مبادلات مربوط و مطالعه راههای توسعه همکاری و نیز به منظور حل و فصل کلیه مسایلی که ممکن است در رابطه با اجزا، تفسیر و یا سایر موضوعات این موافقتنامه بوجود آید ، کمیته مشترک مرکب از نمایندگان طرفین متعاهد تشکیل خواهد شد .
تصمیمات کمیته لازم الاجرا خواهد بود .
جلسات کمیته هر دو سال یک بار به طور متناوب در دو کشور تشکیل می شود و در صورت لزوم یا به تقاضای هر یک از طرفین نسبت به تشکیل جلسات فوق العاده اقدام خواهد شد .
ماده 18 ـ طرفین متعاهد به منظور تسهیل در اجرای این موافقتنامه و انجام کلیه امور مربوط به همکاریهای فرهنگی دو کشور ، نمایندگان فرهنگی به کشورهای یکدیگر اعزام خواهند کرد .
ماده 19 ـ طرفین متعاهد این موافقتنامه را طبق قوانین خود به تصویب خواهند رساند و این موافقتنامه از تاریخ آخرین اعلامیه رسمی طرفین مبنی بر تصویب آن لازم الاجراء خواهد شد .
ماده 20 ـ موافقتنامه حاضر پس از لازم الاجرا شدن برای مدت پنج سال معتبر می باشد و در پایان این مدت خود بخود برای دوره های پنج ساله دیگر تمدید خواهد شد ، مگر اینکه یکی از طرفین شش ماه قبل از پایان مدت مزبور به صورت کتبی تمایل خود را جهت تجدید نظر در مفاد و یا فسخ آن اعلام نماید .
این موافقتنامه در تاریخ ششم آبان ماه 1373 هجری شمسی برابر با 28 اکتبر 1994 میلادی در شهر تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی ، ارمنی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار برخوردار خواهد بود . در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مورد تفسیر این موافقتنامه ، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری ارمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه بیست ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15088
تاریخ تصویب :
1375/08/15
تاریخ ابلاغ :
1375/09/26
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :