جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 465 ـ ق - 12/9/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 60343/15967 مورخ 28/1/1375 دولت در خصوص موافقتنامه همکاری فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سیوسیالیستی ویتنام که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/8/1375 مجلس شورای اسلامی عبنا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکپدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 105282 - 16/9/1375
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قانون موافقتنامه همکاری فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیلیستی ویتنام که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 465ـ ق مورخ 12/9/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام ، مشتمل بر یک مقدمه و (13) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سیوسیلیتی ویتنام
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیلیستی ویتنام که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند ، با تمایل به تحکیم روابط دوستانه ، گسترش همکاریهای دو جانبه و تقویت همکاری در زمینه های فرهنگ ، علوم و آموزش ، تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفته و به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 ـ طرفهای متعاهد اقدامات و فعالیتهای مناسب را برای توسعه روابط فرهنگی بین دو کشور ، براساس منافع متقابل ، احترام به قوانین یکدیگر و درک بهتر مردمشان از فرهنگ و تمدن طرف دیگر تشویق می نمایند .
ماده 2 ـ طرفهای متعاهد ، همکاری دو جانبه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، فنی ، آموزشی ، هنری ، جهانگردی و همچنین دیگر فعالیتهای مربوط را گسترش خواهند داد . بدین منظور آنها موافقت نمودند اقدامات زیر را به عمل آورند :
الف ـ مبادله کتب ، نشریات ، عکس ، اسلاید ، نوار ، فیلم و میکروفیلم در زمینه های جهانگردی ، آموزش ، پزشکی ، بهداشت، تاریخ ، فرهنگ ، هنر ، باستان شناسی ، معماری ، مردم شناسی و طب سنتی .
ب ـ مبادله هنرمندان و گروههای هنری در زمینه های مورد توافق دو طرف و برگزاری نمایشگاههای مختلف هنری و فرهنگی در هر یک از دو کشور.
پ ـ شرکت در جشنواره ها ، سمینارها ،کنفرانسها و سایر اجتماعات علمی ، مطبوعاتی ، فرهنگی ، هنری و برگزاری هفته های فرهنگی و فیلم .
ت ـ ترغیب به تبادل اطلاعات مفید و صحیح درباره فرهنگ ، تاریخ و جغرافیای هر دو کشور به منظور معرفی این اطلاعات به کشورهای یکدیگر .
ث ـ مبادله استادان ، محققان ، دانشمندان ، هیاتهای فرهنگی ، کارشناسان ، هنرمندان و دانشجویان .
ج ـ مبادله روزنامه نگاران .
ماده 3 ـ طرفهای متعاهد ، همکاری بین دانشگاهها، آموزشگاهها، مؤسسات فنی ، آموزشی ، پژوهشی ، موزه ها ، کتابخانه های ملی ، مراکز اسناد ملی و سایر مراکز فرهنگی ، هنری ، علمی و فنی دو کشور را تسهیل خواهند نمود .
ماده 4 ـ طرفهای متعاهد تاسیس مراکز فرهنگی و مطبوعاتی را برای معرفی فرهنگ طرف دیگر در سرزمین خویش ، در حدود قوانین جاری خود تشویق خواهند نمود .
ماده 5 ـ طرفهای متعاهد ، اعطای بورسهای تحصیلی ، تحقیقاتی و کارآموزی به اتباع یکدیگر را در رشته های مورد توافق ، طبق قوانین و مقررات داخلی خود تشویق خواهند نمود .
ماده 6 ـ طرفهای متعاهد اط طریق مبادله اطلاعات و اسناد آموزشی ، اقدامات و شرایطی را که مورد آن عناوین دانشگاهی ، مدارج تحصیلی و گواهینامه های هر کشور در کشور طرف دیگر ، برای مقاصد حرفه ای و علمی مورد شناسایی قرار گیرد ، بررسی خواهند نمود .
ماده 7 ـ طرفهای متعاهد ، همکاری بین مؤسسات رادیو ، تلویزیون و بنگاههای خبری یکدیگر را به ویژه در زمینه تبادل برنامه ها ، متخصصان و آخرین اطلاعات فنی و هرفا ای تشویق خواهند نمود . جزییات هر یک از این موارد و یا سایر موارد ضروری با توافق سازمانهای مربوط هر دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
ماده 8 ـ طرفهای متعاهد ، شرکتهای تولید کنننده فیلم خود را تشویق خواهند کرد که در جشنواره های بین المللی فیلم کشور طرف دیگر شرکت نمایند و امکانات همکاری در زمینه تولید فیلم ان را متناسب با شرایط دو طرف مشخص خواهند نمود .
ماده 9 ـ طرفهای متعاهد ، همکاری بین سازمانهای ورزشی دو کشور را تشویق و ضمن تبادل آخرین اطلاعات و تجربیات فنی و ورزشی ، شرکت متقابل یکدیگر در سمینارها و مسابقات ورزشی بین المللی را که در هر یک از دو کشور برگزار می گردد ، تسهیل خواهند نمود .
ماده 10 ـ الف ـ طرفهای متعاهد به منظور بالا بردن درک متقابل و تسهیل همکاری فرهنگی بین دو کشور ، تبادل هیاتهای فرهنگی را ترغیب خواهند نمود .
ب ـ کلیه هزینه های مربوط به فعالیتهای همکاری مندرج در این موافقتنامه توسط هر یک از دو طرف براساس برابری ، عمل متقابل و برابر با شرایط هر یک از دو طرف تقبل خواهد شد .
ماده 11 ـ بررسی اقدامهای لازم و مناسب برای اجرای این موافقتنامه ، تنظیم برنامه مبادلات مربوط از نظر مطالعه راههای توسعه همکاری و نیز حل و فصل کلیه مسایلی که ممکن است در رابطه با اجرا، تفسیر و یا سایر موضوعات این موافقتنامه بروز کند ، در کمیسیون مشترک دولتی برای همکاری اقتصادی ، فرهنگی ، تجاری ، علمی و فنی توسط نمایندگان مربوط هر طرف انجام خواهد شد .
ماده 12 ـ هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه از طریق مذاکره دو جانبه حل و فصل خواهد شد .
ماده 13 ـ الف ـ طرفهای متعاهد ، یکدیگر را از خاتمه مراحل ضروری که طبق قوانین هر یک از دو طرف برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه پیش بینی شده است وطلع خواهند نمود . این موافقتنامه از تاریخ آخرین اعلامیه رسمی دو طرف مبنی بر تصویب ان لازم الاجرا خواهد بود .
ب ـ این موافقتنامه پس از لازم الاجرا شدن برای مدت پنج سال معتبر می باشد در پایان این مدت خود به خود هر سال تمددی خواهد شد و مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از پایان مدت یاد شده بطور کتبی تمایل خود را جهت اصلاح یا فسخ این موافقتنامه اعلام نمایند .
این موافقتنامه در هانوی در تاریخ پانزدهم مهر ماه سال یکهزارو سیصدو هفتادو جهار هجری شمسی برابر با هفتم اکتبر سال یکهزار و نهصدو نود وپنج میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی ، ویتنامی و انگلیسی تنظیم شده است که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد . در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر ، نسخه انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری
دکتر علی اکبرولایتی ـ وزیرامور خارجه سوسیلیستی ویتنام
تران هوان ـ وزیر فرهنگ و اطلاعات
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزدهم ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15088
تاریخ تصویب :
1375/08/15
تاریخ ابلاغ :
1375/09/26
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :