جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 529 ـ ق - 12/10/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 7101 مورخ 11/6/1374 دولت در خصوص موافقتنامه فرهنگ ، علمی و آموزشی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 18/9/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی ئر مقدمه جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان تصویب و به تایید این شورا رسیده است در اجرای یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 120204 - 5/10/1375
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قانون موافقتنامه فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 529 ـ ق مورخ 2/10/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ موافقتنامه فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی بر یک مقدمه و (15) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری در زمینه های فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی که از این پس طرفین متعاهد نامیده می شوند ، نظر به علاقه ای که به گسترش همکاریهای بین دو کشور در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و علمی دارندن و با اعتقاد به اینکه چنین همکاریهایی به تفاهم متقابل بهتر و توسعه روابط در سطوح مختلف کمک خواهند نمود، بارعایت مقررات قوانین داخلی به شرح زیرموافقت نموده اند
ماده 1 ـ طرفین متعاهد تماس و همکاریهای بین دو کشور در زیمنه های آموزشی ، فرهنگی و علمی را افزایش خواهند داد و بدین منظور از برقراری تماسها و همکاریهای مستقیم بین دانشگاهها و سایر سازمانها و مؤسسات آموزشی ، علمی و فرهنگی حمایت خواهند نمود . همچنین طرفین متعاهد تبادل استاد ، دانشجو ، دانشمند ، کارشناس و هنرمند را حمایت خواهند نمود .
ماده 2 ـ طرفین متعاهد در حیطه امکانات خود بورس هایی برای آموزشهای تخصصی و مطالعات اعطا خواهند نمود .
ماده 3 ـ طرفین متعاهد تدریس و آموزش زبان کشور طرف مقابل را مورد حمایت قرار خواهند داد .
ماده 4 ـ طرفین متعاهد امکان معتبر شناختن متقابل گواهی ها ، مدارک و مدارج دانشگاهی را مورد بررسی قرار خواهند داد .
ماده 5 ـ طرفین متعاهد کسب اطلاعات بیشتر از فرهنگ طرف دیگر را بوسیله همکاریهای مستقیم در کلیه زمینه های فرهنگی بویژه از طرق زیر ترغیب خواهند نمود :
ـ ترجمه و انتشار آثار ادبی نویسندگان طرف دیگر .
ـ برگزاری نمایشگاههای هنری .
ـ مبادله هنرمندان و گروههای هنری
ماده 6 ـ طرفین متعاهد تبادل اطلاعاتی در مورد اتخاذ اقدامات مربوط به حفظ میراث ملی را تسهیل خواهند نمود .
ماده 7 ـ طرفین متعاهد از همکاری مستقیم بین بنگاههای مطبوعاتی خود حمایت خواهند نمود .
ماده 8 ـ طرفین متعاهد همکاری بین مقامات مربوط دو کشور را تشویق خواهند نمود تا از حمایت دو جانبه برای حق طلع و سایر حقوق نویسندگان در چهارچوب قوانین جاری کشور خود ، اطمینان حاصل نمایند.
ماده 9 ـ همکاری در زمینه های علمی ، تحقیقاتی و فنی بطور مجزا مورد توافق طرفین قرار خواهد گرفت .
ماده 10 ـ طرفین متعاهد برقراری تماس بین جوانان و سازمانهای جوانان در کشورهای هر دو طرف را تشویق خواهند نمود .
ماده 11ـ طرفین متعاهد همکاری بین سازمانهای ورزشی و شرکت در رویدادهای ورزشی در هر یک از دو کشور را تشویق خواهند کرد .
ماده 12 ـ طرفین متعاهد مطابق امکانات خود به طرق مقتضی ، شرکت در سمینارها ، فستیوالها ، مسابقات ، نمایشگاهها ، کنفرانسها ، سمپوزیمها ، کاگاهها و جلساتی را که زیر پوشش این موافقتنامه در هر یک از دو کشور برگزار می شود تسهیل خواهند نمود .
ماده 13 ـ طرفین متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات جاری خویش در مورد فراهم آوردن هر گونه نسهیلات معمول برای ورود ، اقامت و عزیمت افراد و نیز برای ورود مطالب ، مواد و تجهیزات لازم به منظور اجرای برنامه های مبادلات که ممکن است به موجب این موافقتنامه تحقق پذیرد با یکدیگر توافق به عمل خواهند آورد .
ماده 14 ـ نمایندگان طرفین متعاهد ، در صورت لزوم و یا بنا به درخواست طرف مقابل با تشکیل کمیته مشترک ، تحولات مربوط به این موافقتنامه را مورد بررسی قرار خواهند داد .
ماده 15 ـ این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشت پذیرش از سوی مقامات صلاحیتدار دو کشور به اجرا در خواهد آمد .
این موافقتنامه به مدت پنج سال مجری خواهد بود . پس از این تاریخ موافقتنامه مذکور برای یک دوره پنج ساله دیگر خود به خود تمدید می شود مگر اینکه هر یک از طرفین متعاهد شش ماه قبل از پایان هر دوره از طریق مجاری دیپلماتیک به طور کتبی فسخ آن را اعلام نماید .
این موافقتنامه در لویلیانا در تاریخ 24 فروردین 1373 هجری شمسی برابر با 13 آوریل 1994 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، اسلوونیایی و انگلیسی تنظیم شد که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می باشد .
در صورت بروز اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهد بود
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
دکتر هلی اکبر ولایتی
وزیر امور خارجه
از طرف دولت جمهوری اسلوونی
لوییزپترله
وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15105
تاریخ تصویب :
1375/09/18
تاریخ ابلاغ :
1375/10/17
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :