جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 121345 /ت 17184 ک - 15/10/1375

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 18/9/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368 ) بنا به پیشنهاد شماره 4954/42/4/1 مورخ 1/7/1375 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و در اجرای ماده 4 قانون یاد شده و تبصره های الحاقی به آن تصویب نمودند :
روستای آبپخش مرکز و تابع دهستان در واهی بخش شبانکاره از توابع شهرستان دشتستان استان بوشهر به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر آبپخش شناخته شود .
این تصویبنامه در تاریخ 5/10/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15115
تاریخ تصویب :
1375/09/18
تاریخ ابلاغ :
1375/10/29
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :