جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 60/121436 - 16/10/1375

وزارت بازرگانی ، وزارت جهاد سازندگی و گمرک جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 40214/ت 287 هـ مورخ 23/7/73 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیرجهت اجرا الاغ می گردد .
در جلسه مورخ 9/10/75 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ، نامه شماره 1271 ـ ک ـ اـ و مورخ 19/8 75 کمیته اقتصادی وزارت امور خارجه ، موضوع درخواست صدور مقدار دویست تن خوراک ده درصد طیور و معافیت از سپردن پیمان ارزی مقدار خوراک صادراتی مذکور به کشور لبنان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .
معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15115
تاریخ تصویب :
1375/10/09
تاریخ ابلاغ :
1375/10/29
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
گمرك جمهوری اسلامی ایران
موضوع :