جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 20/121435 - 16/10/1375

وزارت بازرگانی ، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 40214/ت287هـ مورخ 23/7/73 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.
در جلسه مورخ 9/10/75 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ، نامه شماره 1007 مورخ 4/9/75 سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالیزی موضوع درخواست معافیت از سپردن پیمان ارزی صدور مقدار سه تن خرما به کشور مذکور مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15115
تاریخ تصویب :
1375/10/09
تاریخ ابلاغ :
1375/10/29
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
گمرك جمهوری اسلامی ایران
موضوع :