جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 54057/ت 530ه - 12/12/1371
وزارت امور اقتصادی ودارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ 5/12/1371 باعنایت به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 445 ه-ب مورخ 21/10/1370)تصویب نمود :
عبارت باتصویب مراجع مربوط در سطراول بند(7)تصویبنامه شماره 5283/ت 109 ه مورخ 29/3/1370 به وفق قوانین تغییر می یابد .
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13996
تاریخ تصویب :
1371/12/05
تاریخ ابلاغ :
1372/01/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :
مالیات
سند