جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره 31592/ت 24775ه 8/7/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 1/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 25950/42/1 مورخ 19/3/1380 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تغییرات زیر را در استانهای فارس ، مازندران و آذربایجان شرقی تصویب نمود:
1- نام شهرستان لار از توابع استان فارس به شهرستان لارستان تغییر یابد0
2- نام شهر کتالم وسادات محله از توابع بخش مرکزی شهرستان رامسر در استان مازندران به شهر کتالم وسادات شهر تغییر یابد0
3- نام روستاهای قاطرگوترن علیا و قاطر گوترن سفلی ازتوابع دهستان سراجوی شرقی بخش سراجوی شهرستان مراغه دراستان آذربایجان شرقی به ترتیب به روستاهای علیا و گلستان سفلی تغییر یابد0
4- نام روستاهای نوحه ده شجایان و نوحه ده کریمی از توابع دهستانهای پیغان چاپی و میشه پاره بخش مرکزی شهرستان کلیبردر استان آذربایجان شرقی به ترتیب به روستاهای نوحه ده سفلی ونوجه ده علیا تغییر یابد0
5- نام روستای قره چی احمدآباد از توابع دهستان دیزماروشرقی بخش خداآفرین شهرستان کلیبردراستان آذربایجان شرقی به روستای مرزآباد تغییر یابد0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16491
تاریخ تصویب :
1380/07/01
تاریخ ابلاغ :
1380/07/18
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :