جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 31963/ت 25238ه 10/7/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 4/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1010090 مورخ 19/6/1380 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند(1) ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده (1) قانون و ماده (3) اساسنامه تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مصوب 1358 - تصویب نمود:
1- ماده (2) اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، به موضوع تصویب نامه شماره 36260 مورخ 24/6/1361 بشرح زیر اصلاح می شود:
(ماده 2- سرمایه سازمان چهار هزار و هفتصد(4700) میلیارد ریال است که به چهارصد وهفتاد(470) میلیون سهم ده هزارریالی تقسیم می شود که تمام آن پرداخت شده است)
2- متن زیر به عنوان بند(18) به ماده (9) اساسنامه سازمان یاد شده الحاق می گردد:
18- اجرای طرحهای صنعتی توسط سازمان بعنوان پیمانکار عمومی ( ) به تنهایی یا با مشارکت شرکتهای دیگر، بانکه و موسسات پولی و اعتباری و بنگاه های اقتصادی داخلی وخارجی )0
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16491
تاریخ تصویب :
1380/07/04
تاریخ ابلاغ :
1380/07/18
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :