جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 31953/ت 25286 ه 10/7/1380

هیات وزیران درجلسه مورخ 4/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1/64232 مورخ 29/6/1380 وزارت کشور به استناد بند(3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت ((فرمان همایونی )) در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور- مصوب 1360- تصویب نمود:
آقای جعفر رحمان زاده به عنوان استاندار استان زنجان تعیین می شود0
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16491
تاریخ تصویب :
1380/07/04
تاریخ ابلاغ :
1380/07/18
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :