جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 124389 /ت 15689 هـ - 24/11/1375

نهاد ریاست جمهوری ـ سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/11/1375 بنا به پیشنهاد شماره 5010 ـ 01 س /7477 ـ 102 مورخ 10/11/1375 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تصویب نمود :
مبلغ ده میلیون ریال به عنوان پاداش عمل خیر، به منظور سهولت امر مربوط به پیوند کلیه و تشویق اهداکنندگان کلیه ، توسط بنیاد بیماریهای خاص به آنها اعطا می شود .
اعتبار لازم در سال 1375 و 1376 توسط سازمان برنامه و بودجه تامین شده و به ردیف بنیاد بیماریهای خاص افزوده می شود و در سالهای بعد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15146
تاریخ تصویب :
1375/11/14
تاریخ ابلاغ :
1375/12/07
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :