جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره 20/125558 - 29/11/1375

وزارت امور اقتصادی و دارائی ، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصدو بیست و هفتم اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 40214/ت 287 هـ مورخ 23/7/73 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد .
در جلسه مورخ 28/11/75 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار نامه شماره 12452/130 مورخ 8/11/75 وزارت بازرگانی موضوع پیش خرید بخشی از کالاهای اساسی غیر رایانه ای مورد نیاز سال 1376 مطرح و خیرد اقلام مذکور از محل سهمیه ارزی سال 1376 آن وزارتخانه به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفن :
1 ـ روغن خام 200 هزار تن
2 ـ برنج 200 هزار تن
3 ـ کاغذ 65 هزار تن
4 ـ شکر 140 هزار تن
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15151
تاریخ تصویب :
1375/11/28
تاریخ ابلاغ :
1375/12/14
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :