جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 701 ـ ق - 11/12/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 5620 مورخ 21/4/1374 دولت در خصوص تاسیس شرکت پالایش و پژوهش خون کشور که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 7/11/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست وسوم قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 116714 - 14/12/1375
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
قانون تاسیس شرکت پالایشگاه و پژوهش خون که د رجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/11/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 701 ـ ق مورخ 11/12/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می شود به منظور اداره امور پالایشگاه خون که با استفاده از اعتبارات بودجه عمومی دولت توسط آن سازمان احداث شده است ، شرکت دولتی پالایش و پژوهش خون را تاسیس نماید .
تبصره 1 ـ اساسنامه شرکت توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره 2 ـ آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت توسط وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره 3 ـ کارکنان شرکت از لحاظ استخدامی تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 و اصلاحات بعدی آن و از نظر پرداخت مشمول ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 می باشند.
تبصره 4ـ کلیه وظایف پست های سازمانی و امکانات حوزه معافیت تولید سازمان انتقال خون ایران طبق آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد به شرکت منتقل خواهد شد .
تبصره ـ خون و کلیه فرآورده های آن که تا این تاریخ رایگان در اختیار بیماران قرار می گرفت کماکان رایگان خواهد بود .
تبصره 6 ـ آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت دو ماه حسب مورد توسط وزارت خانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/11/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15160
تاریخ تصویب :
1374/04/21
تاریخ ابلاغ :
1375/12/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :