جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 126686 /ت 17388 هـ - 12/12/1375

وزارت کشور ـ ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور ـ سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/12/1375 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1386 /هـ /ب مورخ 19/8/1375 ) تصویب نمود :
عبارت همچنین هزینه های جاری ، جانبی و پرسنلی از ماده 4 آئین نامه اجرائی تبصره 30 قانون بودجه سل 1375 کل کشور ـ موضوع تصویبنامه شماره 15665/ت 16315 هـ مورخ 28/12/1375 ـ حذف می شود .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15160
تاریخ تصویب :
1375/12/08
تاریخ ابلاغ :
1375/12/25
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده كشور
موضوع :