جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره 126690 /ت 17396 هـ - 12/12/1375

وزارت کار و امور اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/12/1375 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورا ی سالامی (موضوع نامه شماره 1389/هـ/ب مورخ 19/8/1375 )تصویب نمود:
عبارت طی مدت یک سال از بند 2 تعرفه موضوع ماده 67 دولت و مصرف آن در موارد معین" href="/tags/65858/قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ موضع تصویبنامه شماره 1258/ت 16543 هـ مورخ 11/2/1375 حذف می شود .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15160
تاریخ تصویب :
1375/12/08
تاریخ ابلاغ :
1375/12/25
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :