جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 20/127460 - 19/12/1375

وزارت امور اقتصادی و دارائی ووزارت بازرگانی
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 40214/ت 287 هـ مورخ 23/7/1373 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ میگردد.
در جلسه مورخ 12/12/1375 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مقرر گردید به استناد تبصره 5 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 16/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، وزارت امور اقتصادی و دارائی مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال از حسابهای متمرکز 150 و 182 خزانه برداشت و بابت تامین کسری هزینه های سال جاری به حساب سازمان بازرسی و نظارت پرداخت نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15163
تاریخ تصویب :
1375/12/19
تاریخ ابلاغ :
1375/12/28
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :