جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 746 ـ ق - 20/12/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح نحوه هزینه کردن اعتبارات دانشگاه پیام نور خارج از مقررات عمومی دولت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/12/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 117756 - 23/12/1375
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات دانشگاه پیام نور خارج از مقررات عمومی دولت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هفتادو و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1375 به تایید شورای نگهبانی رسیده و طی نامه شماره 746ـ ق مورخ 20/12/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ چهل درصد از اعتبارات جاری و اختصاصی و در درصد از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور به لحاظ شیوه خاص نظام آموزش باز ، از اجل اعتبارات خارج از شمول که طبق قانون بودجه سال 1375 در اختیار هیات وزیران می باشد براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط به وزارت فرهنگ و آموزش عالی بدون رعایت مقررات دولت مصرف می شود.
این قانون از تاریخ تصویب قابل اجراء می باشد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15170
تاریخ تصویب :
1375/12/19
تاریخ ابلاغ :
1376/01/14
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :