جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 122399/ت 17342 ک - 22/12/1375
وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت درجلسه مورخ 5/12/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368 ) بنا به پیشنهاد شماره 8145/42/1 مورخ 6/8/1375 وزارت کشور ، به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و دراجرای ماده 4 قانون یاد شده و تبصره های الحاقی به آن تصویب نمودند :
روستای رضی مرکز بخش ارشق تابع شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر رضی شناخته شود.
این تصویبنامه در تاریخ 16/12/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15173
تاریخ تصویب :
1375/12/05
تاریخ ابلاغ :
1376/01/18
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :