جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 759 ـ ق - 26/12/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجامی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 82946/15315 مورخ 20/12/1374 دولت در مورد اصلاح ماده 16 قانون حقوق و مزایای مستمر ، پس انداز ثابت ، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 8/12/1375 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست سوم قانون اساسی به پیسوت ارسال میگردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 118609 - 16/1/1376
وزارت دفاع و پشتیبانی نیورهای مسلح
قانون اصلاح ماده 16 قانون حقوق و مزایای مستمر ، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 19/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 759 ـ ق مورخ 26/12/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ ماده 16 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت ، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1368 و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح میشود.
الف ـ بعد از عبارت ماده (1) این قانون در ضریب منطقه ای اضافه می شود .
ب ـ تبصره ذیل ماده یاد شدهحذف و متن زیر جایگزین آن میشود:
تبصره ـ ضریب منطقه ای متناسب با شاخص گرانی مسکن در هر منطقه که حداقل آن برابر یک اس ، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیورهای مسلح و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15177
تاریخ تصویب :
1375/12/08
تاریخ ابلاغ :
1375/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :