جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 128626/ت 17843هـ - 28/12/1375

وزارت کشاورزی ـ وزارت جهاد سازندگی ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ معاونت اجرائی رئیس جمهور ـ سازمان برنامه و بودجه ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/12/1375 بنا به پیشنهادمشترک شماره 259442/50015342مورخ 14/12/1385 وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تصویب نمود:
ستاد مقابله با بحران خشکسالی ، با اختیارات و وظایف زیر تشکیل می شود:
فصل یکم ـ تشکیلات
ماده 1 ـ ستاد مرکزی با بحران خشکسالی با عضویت اعضای زیر تشکیل خواهد شد :
1 ـ معاون اجرائی رئیس جمهور (به عنوان ریاست ستاد )
2 ـ معاون ریس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
3 ـ وزیر کشاورزی
4 ـ وزیر جهاد سازندگی
5 ـ وزیر نیور
6 ـ وزیر کشور
7 ـ وزیر بازرگانی
8 ـ رئیس کل بانک مرکزی
ماده 20 ـ دبیرخانه ستاد مرکزی مقابله با بحران خشکسالی در ریاست جمهوری تشکیل می شود .
ماده 3 ـ ستاد مقابله با بحران در استان با عضویت اعضای زیر تشکیل می گردد :
1 ـ استاندار ( به عنوان مسؤول ستاد ).
2 ـ رئیس سازمان کشاورزی
3 ـ رئیس سازمان جهاد سازندگی
4 ـ مدیر کل بازرگانی
5 ـ رئیس سازمان برنامه و وبدجه
6 ـ مدیر عامل سازمان آب منطقه ای
7 ـ سرپرست بانک کشاورزی
8 ـ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب
فصل دوم ـ وظایف
ماده 4 ـ وظایف ستاد مرکزی مقابله با بحران به شرح زیر می باشد:
1ـ بررسی و شناسائی زمینه و ابعاد بحران در مناطق مختلف کشور
2 ـ بررسی و مطالعه راههای مقابله با بحران و تعیین اولویتها.
3 ـ بررسی و تصویب پیشنهادات واصله از دستگاههای اجرائی
4 ـ پیش بینی و تصویب اعتبارات مورد نیاز اجرای طرحهای مصوب
5 ـ نظارت بر اجرای مصوبات ستاد
6 ـ ارایه گزارش ماهیانه به هیات دولت
7 ـ اسجا هماهنگی بین دستگاههای دولتی
ماده 5 ـ وظایف دبیرخانه ستد مرکزی مقابله با بحران به شرح زیر می باشد :
1 ـ تشکیل جلسات ستاد مقابله با بحران خشکسالی
2 ـ اخذ پیشنهادات و برنامه های دستگاهها و ارایه آن به ستاد
3 ـ ابلاغ تصمیمات ستاد به دستگاههای ذیربط .
4 ـ پیگیری مصوبات ستاد
ماده 6 ـ وظایف ستاد مقابله با بحران استان به شرح زیر می باشد :
1 ـ اجرای مصوبان نیاز های استان و ارایه آن به ستاد مرکزی
3 ـ ارایه پیشنهادات و راه حلهای مناسب جهت مقابله با بحران در سطح استان
4 ـ ایجادهماهنگی بین دستگاههای ذیربط استانی در ارتباط با مصوبات ستاد مرکزی
5 ـ ارایه گزارش مستمر ـ هر پانزده روز یکبار ) به ستاد مرکزی
تبصره ـ دبیرخانه ستاد مقابله با بحران خشکسالی در استانداری تشکیل می شود .
ماده 7 ـ کلیه دستگاهها و مؤسسات اجرائی و بانکها موظف به اجرای مصوبات ستاد مقابله با بحراتن خشکسالی می باشند.
ماده 8 ـ وزرا و سایر مسؤولین دستگاهها می توانند حسب مورد بنا به پیشنهاد ستاد و یادرخواست خودشان در جلسات ستاد حضور یابند.
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15177
تاریخ تصویب :
1375/12/26
تاریخ ابلاغ :
1376/01/23
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :