جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 789 ـ ق - 27/12/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 64559/16641 مورخ 7/8/1375 دولت در مورد موافقتنامه همکاری فرهنگی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال جمهوری نیجریه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/11/1375 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی امبر ناطق نوری
شماره 118680 - 11/1/1376
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی و اموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت فدرال جمهوری نیجریه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم ماه یکهزارو سصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1375 به تاییدشورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 789ـق مورخ 27/12/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ لایحه موافقتنامه همکاریهای فرهنگی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال جمهوری نیجریه، مشتمل بر بک مقدمه و 18 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای فرهنگی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال جمهوری نیجریه
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال جمهوری نیجریه که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به تحکیم روابط دوستانه و تفاهم موجود میان دو کشور به منظور گسترش و توسعه هرچه بیشتر مناسبات فیمابین در زمینه های فرهنگی و آموزشی و با درنظر گرفتن اصول احترام متقابل به استقلال و حاکمیت ملی یکدیگر به شرح زیر به توافق رسیدند:
ماده 1 ـ طرفهای متعاهد با توجه به قوانین و مقررات موجود در دو کشور تلاش خواهند کرد تسهیلات ممکن را برای تضمین تفاهم هرچه بیشتر میان فرهنگ های یکدیگر فراهم ، و به این منظور در زمینه های فرهنگی و هنری به شرح زیر همکاری خواهد کرد :
الف ـ برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری در دوکشور
ب ـ تشویق و ترتیب برنامه های همنواری ، انجام گشتهای گروهی و سخنرانی در زمینه هی فرهنگی و هنری دو کشور
ج تنظیم برنامه به منظور تبادل در زمینه های موسیقی و روزنامه نگاری .
ماده 2 ـ به منظور تفاهم و شناخت فرهنگ و تمدن یکدیگر ، طرفهای متعاهد اقدامهای زیر را انجام خواهند داد:
الف ـ تشویق ترجمه و انتشار آثار برجسته ادبی ئ هنری هر یک از دو کشور .
ب ـ تسهیلا در تبادل نظرها ، اطلاعات و مواد راجع به آثار باستانی ، تاریخ طبیعی و هنر .
ج ـ تشویق و فراهم ساختن زمینه های تبادل کتب ، فصلنامه ، نشریات علمی و فنی ، مجلات ، روزنامه ها و سایر موارد از این نوع بین دو کشور
ماده 3 ـ طرفهای متعاهد برنامه ریزی تبادلها و همکاری در زمینه های اموزشی را به شرح زیر ترغیب خواهند کرد :
الف ـ تبادل استادان ، فن آوران ، معلمان ، کارشناسان و محققات ،
ب ـ اعطای کامل کمک هزینه تحصیل به دانشجویان و فارغ التحصیلان ، به منظور تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دو کشور و تشویق دانشجویان مورد نظر با هزینه شخصی برای تحصیل در کشورهای یکدیگر .
ماده 4 ـ طرفهای متعاهد با رضایت دو جانبه شرایط لازم الاجرا برای ارزیابی مدارک ودرجات دانشگاهی ، دیپلم ها و سایر گواهینامه های دانشگاهی اهدا شده در هر دو کشور رابرقرار خواهد ساخت.
ماده 5 ـ طرفهای متعاهد نه تنها براساس درخواست ، آمارهای اموزشی و اطلاعاتی را که می تواند کمک مفیدی در توسعه اموزش داشته باشند برای یکدیگر فراهم خواهند ساخت ، بلکه در ایجاد تسهیلات برای تماس و همکاری مستقیم میان مؤسسات اموزش عالی ، متابخانه ها و مراکز اسناد ملی دو کشور تلاش خواهند کرد.
ماده 6 ـ طرفهای متعاهد همکاری در زمینه رسانه های جمعی را از طریق مبادله برنامه های رادیوئی و تلویزیونی ، فیلم ومواد مطبوعاتی ـ خبری تشویق و نسبت به اعزام متخصصان ، به منظور شرکت در برنامه های ذیربطی که هر یک از طرفها ترتیب خواهد داد اقدام خواهند کرد .
ماده 7 ـ طرفهای متعاهد همکاری در زمینه های ورزشی را گسترش خواهند داد و تماس مسان سازمانهای ورزشی را نه تنها برای توسعه ورزش به مفهوم هام آن ، بلکه به منظور اهداف مشخص برگزاری مسابقات ورزشی دوستانه میان دو کشور تشویق خواهند کرد .
ماده 8 ـ طرفهای متعاهد شرکت نمایندگان خود رادر اجلاس ها ، مجامع ، گردهمائی ها ، سخنرانی ها و سایر ملاقات هائی که جنبه بین المللی دارد و هر یک از دو کشور برگزار می شود تشویق خواهند کرد .
ماده 9 ـ نمانیدگان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال نیجریه ، قوانین و مقررات کشور و میزان را به هنگام شرکت در برنامه ها یاطرحهای ترتیب داده شده تحت این موافقتنامه رعایت ، و به آنها احترام خواهند گذاشت .
ماده 10 ـ طرفهای متعاهد با انجام مذاکرات مشترک ، نسبت به امضای برنامه های اجرائی دوره ای که شرایط ان مورد توافق قرار خواهد گرفت اقدام می کنند . این مذاکرات که در چهارچوب مفاد این موافقتنامه انجام خواهد گرفت ، به طور متناوب در هر یک از دو کشور یا از طریق مجاری سیاسی صورت خواهد پذیرفت.
ماده 11 ـ موارد مالی راجع به اجرای این موافقتنامه میان دو طرف متعاهد در صورت عدم وجود توافق ویژه با رضایت دو جانبه تنظیم خواهد شد .
ماده 12 ـ هرگونه اصلاحیه یا تجدید نظر درباره این موافقتنامه به طور کتبی اعلام خواهد شد و پس از حصول موافقت مکتوب طرف دیگر ، قابل اجرا خواهد بود.
ماده 13 ـ طرفهایمتعاهد برای حل و فصل کلیه مباحث برخاسته از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی تلاش خواهند کرد.
ماده 14 ـ طرفهای متعاهد تلاش خود را برای جلوگیری و منع معاملات غیر قانونی اموال و گنجینه های فرهنگی ، ملی و معنوی یکدیگر به کار خواهند گرفت و به قوانین حق تالیف دو کشور احترام خواهند گذاشت .
ماده 15 ـ این موافقتنامه هیچگونه تاثیری بر اعتبار تعهد منتج از سایر موافقتنامه ها ،میثاق ها ، پیمان نامه ها یا تفاهم نامه های بین المللی که هر یک از طرفها منعقد کرده اند نخواهد داشت .
ماده 16 ـ این موافقتنامه از آخرین تاریخ تبادل یادداشت ، مبنی بر پیشبرد مراحل قانونی تصویب ان در هر یک از دو کشور لازم الاجرا خواهد شد .
ماده 17 ـ این موافقتنامه برای مدت 5 سال اعتبار خواهد داشت و در تاریخ انقضاء خودبه خود دوره های یک ساله دیگر تمدید خواهد شد ، مگر آنکه فسخ آن را یک یاز طرفهای ، شش ماه قبل از انقضای اعتبار آن به طور کتبی اعلام کند .
ماده 18 ـ در زمان فسخ یا انقضای این موافقتنامه ، مفاد آن و مفاد هرگونه تفاهم نامه ، قرارداد ، موافقتنامه یا توافقهای جداگانه ای که در این زمینه انجام گرفته ، به منظور اعمال در مورد تعهدات یا برنامه های خاتمه نیافته و در دست اجرا، مجری است و هرگونه برنامه ها یا تعهدات مزبور تا حصول نتیجه ادامه خواهند یافت.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 25 فروردین ماده 1375 (برابر با 13 آوریل 1996) در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است .
بنا به مراتب ، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت های متبوع خود دارای اختیار تام هستند این موافقتنامه را امضا کردند.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت فدرال جمهوری نیجریه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجدهماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 22/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس وشرای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15181
تاریخ تصویب :
1375/11/28
تاریخ ابلاغ :
1376/01/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :