جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 33000/ت 25308ه 17/7/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/7/1380 بنا به پیشنهادشماره 30321 مورخ 31/6/1380 معاونت حقوقی وامور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصوب نمود:
معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به ترکیب کمسیون سیاسی دفاعی ، موضوع بند(6) ماده (6) آئین نامه داخلی هیات دولت - مصوب 1368 - اضافه می شود0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16496
تاریخ تصویب :
1380/07/08
تاریخ ابلاغ :
1380/07/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :