جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره 2 ماده 2 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره 2- حداقل سن برای داوطلبان ورود به مراکز آموزش تخصصی فنی با داشتن
گواهینامه سوم متوسطه یا دوره ابتدایی پانزده سال تمام و برای دواطلبان
ورود به مراکز آموزش موزیک و ارکسترهای نظامی با داشتن گواهینامه دوره
ابتدایی 13 سال تمام می باشد و اینگونه داوطلبان پس از خاتمه تحصیل و
هنگام نیل به درجه مشمول محدودیت سنی مندرج در تبصره 1 این ماده نخواهند
بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه 14 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا- جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :