جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


ماده واحده - جز (3) قسمت الف بند 2 ماده 113 قانون استخدام نیروهای
مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می شود:
(3) - یکی از فرماندهان نیروی مربوط (زمینی - هوایی - دریایی ) رییس سرای
نظامی شاهنشاهی فرمانده گارد شاهنشاهی بر حسب مورد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه 17/9/1353 در جلسه روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :