جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون مقررات قانون مجازات
اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب اردیبهشت ماه سال 1353 شامل
افرادی که به نحوی از انحا از راه ایجاد مضیقه و موانع موجبات اخلال در
عرضه و توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن و سایر مواد ارزاق
عمومی را که دولت تعیین و اعلام نمود فراهم نمایند و یا با اقدام خود موجب
کمیابی و گرانی مواد مزبور شوند نیز خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه 11 اسفند ماه 1353 در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/04/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :