جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده اول قانون سازمان ملی پیشاهنگی ایران مصوب 26 تیر
ماه 1337 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده اول - سازمان ملی پیشاهنگی ایران ، سازمانی است ملی و مستقل که تحت
ریاست عالیه والاحضرت همایون ولایتعهد برای تربیت اخلاقی و اجتماعی جوانان
با رعایت اصول پیشاهنگی و مقررات بین المللی بر طبق اساسنامه ای که به
پیشنهاد شورای عالی پیشاهنگی ایران به تصویب ریاست عالیه می رسد اداره
می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 8
/2/1354، در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :