جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره : م/7557/1
تاریخ : 7/5/1374

بخشنامه به مراجع قضائی کشور
درهشتمین جلسه مسئولان قضائی کشور که به ریاست حضرت آیت اله یزدی رئیس قوه قضائیه در تاریخ 22/3/1374 تشکیل گردید پیرامون بند 6 ماده 5 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفکیک حدود صلاحیت و اختیارات محاکم عمومی وانقلاب در امور اصل 49 قانون اساسی بحث و بررسی بعمل آمد وبه شرح ذیل اظهارنظر شد.
شکایت افراد از ارتکاب ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمارو دیگرعناوین مذکور در اصل 49 در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی میشود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع واسترداد ثروتهای ناشی ازارتکاب جرائم یادشده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای انقلاب میباشد.
مراتب بدینوسیله اعلام میشود.
محمد عباسی فرد
معاون اجرائی قوه قضائیه
3/5/1374
نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
7557
تاریخ تصویب :
1374/05/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :