جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


تاریخ : 20/11/1372
شماره : 58604/3290 ه
وزارت براه وترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/11/1372 بنا به پیشنهاد شماره 11/16217 مورخ 24/11/1372 وزارت راه وترابری تصویب نمود :
تصویب نامه شماره 108462 مورخ 21/12/1364 به شرح زیر اصلاح می گردد:
عبارت (( تا پایان سال 1365 )) مذکور در سطر اخر تصوب نامه فوق به عبارت (( تا پایان سال 1374 )) تغییر می با بد 0
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
رونوشت به دفتر رییس جمهور - دفتر معاون اول رییس جمهور – دفتر ریاست قوه قضاییه - اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی - اداره کل حقوقی - اداره کل قوانین ومقررات کشور – معاون حقوقی وامور مجلس رییس جمهورکلیه وزارتخانه ها – سازمانها – موسسات دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی –دفتر هیات دولت و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود 0
رونوشت به دفتر امور راه وترابری ارسال می گرد د 0
رونوشت به دفتر امور راه وترابری ارسال می گردد 0
سید جعفر سجادیه
سرپرست دفتر حقوقی وامور مجلس

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
3290
تاریخ تصویب :
1372/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :