جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


بخشنامه به دستگاههای اجرایی ، مهندسان مشاور وپیمانکاران
تاریخ : 1/5/1374
شماره : 1009-54/1828-102
موضوع : فهرست نرخ فولاد وسیمان در دوره های سه ماهه سوم وچهارم سال 1373
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی این دستورالعمل که از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) است در 7 صفحه صادر می شود 0 تاریخ اجرا تاریخ وصول دستورالعمل توسط دستگاه اجرایی است 0
به پیوست فهرست نرخ فولاد وسیمان در دوره های سه ماهه سوم وچهارم سال 1373 ابلاغ می گردد تا بر اساس دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فولاد وسیمان ( موضوع بخشنامه های شماره 23239/54/5/23095/102 مورخ 25/12/1372 وشماره 14021/54/5/4705/102 مورخ 4/11/1373 ) به مورد اجرا گذاشته شود 0
مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه وبودجه

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
1828
تاریخ تصویب :
1374/05/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :