×

عمل ارتکابی متهمان با ماده 637 ق 0م 0ا انطباق دارد نه ماده 638 ق م ا

عمل ارتکابی متهمان با ماده 637 ق 0م 0ا انطباق دارد نه ماده 638 ق م ا

عمل-ارتکابی-متهمان-با-ماده-637-ق-0م-0ا-انطباق-دارد-نه-ماده-638-ق-م-ا

وکیل


شماره دادنامه : 689
تاریخ رسیدگی : 25/6/75
مرجع رسیدگی : شعبه 58 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام خانم (الف ) فرزند000 و آقای (ب ) فرزند000 دائر بر داشتن رابطه غیر شرعی با همدیگر با این توضیح که متهمه علیرغم اینکه شوهردار بوده با فردی بنام (ب ) 17 ساله آشنا شده که نامبرده در روز دستگیری نوار کاستی به درب منزل متهمه می آورد که در همین حین شوهر وی سررسیده و متهم ردیف دوم را در اتاق خواب خود مخفی کرده و شوهرش اظهارداشته وقتی وارد منزل شدم دیدم درب ورودی بسته واز پشت کلید بر روی قفل درب قرار داده شده واز سمت بیرون درب بازنمی شد درب کوبیده دیدم خانم با لباس خواب آرایش کرده پشت درب ظاهر شد ولی رنگ صورتش متغییر شده تا اینکه پس به موضوع برده در حالیکه زیر تختخواب اتاق خواب مخفی شده بود بیرون کشیده و تحویل نیروی انتظامی دادم دادگاه با عنایت به شکایت شاکی ملاقات بلاوجه متهمین و سایر قرائن و امارات منجمله اظهارات فرزند 11 ساله شاکی بزهکاریشان را ثابت تشخیص و مستندا" به ماده 638 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 22 قانون مارالذکر حکم به محکومیت هر یک به تحمل 91 روز حبس تعزیری بدل از شلاق صادرو اعلام می نماید حکم صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخاهی در مرکز استان می باشد0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (الف ) و آقای (ب ) نسبت به دادنامه شماره 25689/6/75 صادره از شعبه 58 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه در دادنامه صادره از لحاظ اصول کلی ومبانی رای و نحوه استدلال دادگاه خدشه و نقصی مشهود نیست و دادنامه موصوف موجها"و مستدلا" اصدار یافته لذا تجدیدنظرخواهی نامبردگان مردود اعلام می شود النهایه با توجه به اینکه عمل انتسابی به متهمان با ماده 637 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد نه ماده 638 و با توجه به اینکه دادگاه نامبردگان را مستحق ارفاق نیز دانسته و بارعایت ماده 24به 91 روز حبس تعزیری بدل از شلاق محکوم کرده است لذا دادگاه به تجویز بند4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاح ماده استنادی از638 به 637 هر یک از متهمان مذکوررا به تحمل سی ضربه شلاق محکوم می نماید0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

159

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 689

تاریخ تصویب : 1375/06/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.