جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
58- پذیرفتن اعتراض شخص ثالث بردوحکم دریک عرضحال تخلف است .
حکم شماره -1412-14بهمن 1306

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1412
تاریخ تصویب :
1306/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :