جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 31338 /ت 23401 هـ 19/7/1379

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/7/1379 با توجه به نظر رییس محتر مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2770 هـ / ب مورخ 12/5/1379) تصوب نمود:
تصویب نامه شماره 31242/ت 19961 هـ مورخ 9/6/1377 (موضوع آئین نامه اجرائی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) به شرح زیر اصلاح میشود:
1ـ در قیمت اخیر تعریف امین مندرج در ماده (1)، عبارت زیر اضافه می گردد:
«مسئولیت امین به ترتیب مقرر در این آئین نامه نافی مسئولیتی که حسابرسی شرکتها برعهده دار نبوده و جایگزین آن نمیباشد.»
2ـ عبارت «پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با تأیید قبلی سازمان مذکور» از ماده (28) حذف می شود. معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16213
تاریخ تصویب :
1379/07/13
تاریخ ابلاغ :
1379/07/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :