جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره17334 - 11/3/1368
سازمان اموراداری واستخدامی کشور
نظریه تفسیری شماره118 مورخ19/2/1368 شورای محترم نگهبان مبنی برعدم مغایرت عضویت وزراء وکارمندان دولت درهیئت امناء مؤسسات خصوصی ویا دولتی بااصل 141 قانون اساسی به ضمیمه تصویر استفساریه جهت اقدام لازم به پیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر- میرحسین موسوی .

شماره118 19/2/1368
جناب آقای مهندس میرحسین موسوی نخست وزیرمحترم.
عطف به نامه شماره 12796 مورخ28/1/1368 .
موضوع سئوال درجلسه شورای نگهبان مطرح وموردبحث وبررسی قرارگرفت. نظرشورای نگهبان بشرح ذیل اعلام میگردد.
( عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیئت امناء و مؤسسات خصوصی و یا دولتی ( از جمله عضویت درهیئت امناء دانشگاهها و مدارس غیرانتفاهی ) به لحاظ اینکه سمتهای مذکور ، شغل سازمانی تلقی نمیگردد مغایرتی با اصل 141 قانون اساسی ندارد .)
قائم مقام دبیرشورای نگهبان
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
12897
تاریخ تصویب :
1368/02/19
تاریخ ابلاغ :
1368/03/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :