×

تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی - اقلیت مذهبی

تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی - اقلیت مذهبی

تبدیل-مجازات-حبس-به-جزای-نقدی---اقلیت-مذهبی

وکیل


شماره دادنامه : 458
تاریخ : 3/6/75
پرونده کلاسه : 75/99
مرجع رسیدگی : شعبه 12دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رای دادگاه
خلاصه اعتراض تجدیدنظرخواه آن است که وی از اقلیتهای مذهبی است و تهیه مشروبات الکلی برای استفاده شخصی و خانواده اش بوده و اضافه داشته که با به زندان رفتن زندگیش از هم پاشیده می شود خواستار رسیدگی به موضوع شده است دادگاه نظر به مفاد 6 ماده 203 قانون مجازات اخیرالتصویب و بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 و اینکه مجازات فعلی اخص از مجازات معینه در ماده 175 استنادی می باشد مجازات حبس تعیین شده به استناد قسمت اخیر ماده 703 به مبلغ یک میلیون و پانصد هزارریال جزای نقدی تبدیل و متهم به پرداخت آن محکوم می شود این رای قطعی است .

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

161

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 458

تاریخ تصویب : 1375/06/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.