×

مخدوش نمودن پاسپورت

مخدوش نمودن پاسپورت

مخدوش-نمودن-پاسپورت

وکیل


تاریخ رسیدگی :31/2/66
شماره دادنامه :160
مرجع رسیدگی : شعبه 173 دادگاه 2 تهران

رای دادگاه
دادسرای عمومی تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد براساس شکایت شاکی خصوصی آقای (الف ) دائر بر اینکه هنگامی که از سفر خارج بر می گشته متهم بنام (ب ) معاون فنی گمرک مهرآباد هنگام بازبینی مدارک سفر و اثاثیه وی مبادرت به خط کشیدن روی اسامی همسرش بانو (ج ) فرزندش (د) در گذرنامه شخص شاکی بشماره 245162 نموده و بدینوسیله علاوه بر مخدوش و تلف نمودن پاسپورت او موجب ورود خساراتی به او نیز گردیده است پس از رسیدگی و احراز مجرمیت بشرح کیفری خواست پیوست پرونده برای متهم بنام (پ ) معاون فنی گمرک مهرآباد آزاد بقید التزام به اتهام مخدوش نمودن اسامی همراه گذرنامه آقای (الف ) باستنادماده 34 قانون تعزیرات درخواست مجازات نموده است متهم در جلسه دادرسی ضمن اقرار و اعتراف صریح به ارتکاب فعل مزبور دفاع نموده است که سوءنیتی نداشته صرفا" برای حفظ بیت المال وجلوگیری از سوءاستفاده شاکی از مقررات قانونی مرتکب این فعل شده است بنظر دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ملاحظه اصل گذرنامه مخدوش متعلق به وی که فتوکپی آن بخصوص صفحات خط خورده از طرف مهتم پیوست پرونده است و نظر به پاسخ استعلام واصله از اداره گذرنامه بشماره 27871521/9/65 دائر بر اینکه به موجب ماده 23 قانون گذرنامه برای یک خانواده که با هم مسافرت می کنند در صورت تقاضا یک گذرنامه صادر می شود و نام زن و فرزندان کمتر از 18 سال در آن ثبت خواهد شد از طرفی با عنایت به اینکه هر فرد ایرانی حق دارد مستقلا" نیز برای خود دارای یک گذرنامه باشد و با عنایت به سایر موازین و مقررات جاری کشور به نظر دادگاه دفاع متهم فاقد وجهه قانونی بوده و جرم انتسابی به وی با عنایت به اقرار صریحش محرز و مسلم است لذا دادگاه ضمن تطبیق عمل مشارالیه با ماده 130 قانون تعزیرات وی را مستوجب تعزیر می داند لیکن با توجه به وضعیت خاص متهم و انگیزه وی در ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن دست به ارتکاب جرم زده است دادگاه او را مستحق تخفیف در مجازات دانسته ضمن رد ماده استنادی در کیفرخواست و به اسناد ماده 130 فوق الذکر رعایت ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی متهم موصوف آقای (ب ) را به سبب جرم ارتکابی به تحمل 3 ماه حبس تعزیری از تاریخ شروع به اجرا محکوم می نماید بعلاوه بعنوان تفهیم مجازات مورد حکم مستندا" بماده 145 قانون راجع به مجازات اسلامی حکم بر ممنوعیت مشارالیه به مدت 3 سال از خدمت در گمرک مهرآباد ایران صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی و لازم الاجرا است .

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 160

تاریخ تصویب : 1366/02/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.