×

طرح ادعا ابتدا در این دادگاه فاقد جواز قانونی است

طرح ادعا ابتدا در این دادگاه فاقد جواز قانونی است

طرح-ادعا-ابتدا-در-این-دادگاه-فاقد-جواز-قانونی-است
شماره دادنامه : 277
تاریخ : 21/3/74
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانو(الف ) نسبت به دادنامه شماره 2718/1/74 شعبه دوم دادگاه عمومی شهریار نظر باینکه لایحه اعتراضیه و اوراق پرونده بدوی از آنجا که اعتراض موثری که مستلزم نقص باشد بعمل نیامده است بنابراین با رد اعتراض رای معترض عنه را عینا" تایید می نماید در مورد اعتراض مشارالهیا در مورد جعل نامه مورخ 23/11/73 نظر باینکه ادعای تجدیدنظرخواه مورد رسیدگی بدوی قرار نگرفته و رسیدگی این دادگاه هم محصور به آرائی است که مسبوق به رسیدگی دادگاه بدوی باشد و طرح ادعا ابتداء در این دادگاه فاقد جواز قانونی است بنابراین دادگاه بمراتب فراغ خودرا از رسیدگی به آن ادعا اعلام می نماید.

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
157

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 277

تاریخ تصویب : 1374/03/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.