×

پس از ختم رسیدگی دادگاه باید اعلان ختم محاکمه رابدهدوعدم رعایت این نکته تخلف است

پس از ختم رسیدگی دادگاه باید اعلان ختم محاکمه رابدهدوعدم رعایت این نکته تخلف است

پس-از-ختم-رسیدگی-دادگاه-باید-اعلان-ختم-محاکمه-رابدهدوعدم-رعایت-این-نکته-تخلف-است-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
73-پس ازختم رسیدگی دادگاه بایداعلان ختم محاکمه رابدهدوعدم رعایت این نکته تخلف است .
حکم شماره 1082-20تیر1311

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1082

تاریخ تصویب : 1311/04/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.