×

لزوم اعلام ختم محاکمه ناظر بجائی است که رسیدگی درماهیت دعوی به عمل آمده ومذاکرات طرفین پایان یافته باشدوشامل صدورقرارمرورزمان و این قبیل ازقرارهانیست

لزوم اعلام ختم محاکمه ناظر بجائی است که رسیدگی درماهیت دعوی به عمل آمده ومذاکرات طرفین پایان یافته باشدوشامل صدورقرارمرورزمان و این قبیل ازقرارهانیست

لزوم-اعلام-ختم-محاکمه-ناظر-بجائی-است-که-رسیدگی-درماهیت-دعوی-به-عمل-آمده-ومذاکرات-طرفین-پایان-یافته-باشدوشامل-صدورقرارمرورزمان-و-این-قبیل-ازقرارهانیست-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
76- لزوم اعلام ختم محاکمه ناظر بجائی است که رسیدگی در ماهیت دعوی به عمل آمده و مذاکرات طرفین پایان یافته باشد و شامل صدور قرار مرورزمان و این قبیل ازقرارها نیست .
حکم شماره 3852-26فروردین 1325

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 3852

تاریخ تصویب : 1325/01/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.