×

از مصادیق بند7 ماده 21 ق ت (جعل گذرنامه )

از مصادیق بند7 ماده 21 ق ت (جعل گذرنامه )

از-مصادیق-بند7-ماده-21-ق-ت-(جعل-گذرنامه-)

وکیل


شماره پرونده : 1/8/1374 دادنامه : 864865
مرجع رسیدگی : شعبه 177 دادگاههای عمومی تهران
نوع اتهام : جعل و کلاهبرداری

رای دادگاه :
در این پرونده براساس شکوائیه خانم (الف ) وآقای (ب ) متهم است به جعل گذرنامه و کلاهبرداری به مبلغ چهار هزار دلار و به ریال دوازده میلیون و یکصد هزار ریال متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق حاضر نگردیده و متواری است و طبق ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائد کثیرالانتشار اعلام ولی باز متهم حاضر نشده است شکات علاوه بر اعلام شکایت کیفری دادخواست ضرر و زیان به مبلغ فوق را بدادگاه تسلیم داشته اند دادگاه با ملاحظه پرونده اتهام وارده بر متهم را مبنی بر جعل و کلاهبرداری محرز دانسته درمورد جعل دادگاه متهم (ب ) را به استناد بند7ماده 21 وماده 22 قانون جعل و نیز به سه سال حبس محکوم می نماید و در موردکلاهبرداری باستناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه 1367 تشخیص مصحلت نظام علاوه بر رد مال مبلغ فوق الذکر به صاحب آن خانم (الف ) به سه سال حبس محکوم می نماید این رای غیابی است و پس از ابلاغ در مهلت قانونی قابل اعتراض و واخواهی در این دادگاه می باشد0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر:
در خصوص اعتراض مورخه 27/9/74 معاونت محترم اجرای احکام مجتمع قضائی هاشمی که در مورد موافقت و تایید ریاست محترم فعلی شعبه صادر کننده قرار گرفته به دادنامه شماره 865 و1864/8/74 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی تهران با عنایت به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که مقرر داشته مرتکب علاوه بر اعمال مورد کلاهبرداری معادل آن به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می گردد لهذا در اجرای شق 2 از ماده 18 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب متهم آقای (ب ) علاوه بر رد مال موردکلاهبرداری معادل آن نیز (چهارهزار دلار آمریکائی ) و یا تبدیل آن به ریال زمان پرداخت و اجرای (حکم ) بنفع صندوق دولت محکوم و بدینوسیله دادنامه تجدیدنظرخواسته تصحیح می گردد0
5/11/74/6ت /1318

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 865

تاریخ تصویب : 1374/08/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

آیین-دادرسی-کیفری-بخش-2

آیین دادرسی کیفری بخش 2

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.