×

اعلام ختم محاکمه بدون تاریخ روز و ساعت اعلام رای ازطرف دادگاه تخلف است

اعلام ختم محاکمه بدون تاریخ روز و ساعت اعلام رای ازطرف دادگاه تخلف است

اعلام-ختم-محاکمه-بدون-تاریخ-روز-و-ساعت-اعلام-رای-ازطرف-دادگاه-تخلف-است-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
77-اعلام ختم محاکمه بدون تاریخ روزوساعت اعلام رای ازطرف دادگاه تخلف است .
حکم شماره 4002-27فروردین 1326

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4002

تاریخ تصویب : 1326/01/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.